Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Ngày 17/7/2018 Đảng ủy Viện KSND tỉnh tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn bộ cán bộ đảng viên và quần chúng trong đơn vị theo Kế hoạch 269-KH/ĐU ngày 10/7/2018.

P15 quan triet NQ tw 7 1

Toàn cảnh Hội nghị

Nhằm mục đích nâng cao nhận thức chính trị cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong Đảng bộ; tạo sự quyết tâm cao và thống nhất trong toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, cùng với các nghị quyết khác của Đảng; tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Bùi Văn Đằng, Đảng uỷ viên, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh trực tiếp giới thiệu nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

P15 quan triet NQ tw 7 2

Đồng chí Bùi Văn Đằng triển khai Nghị quyết

Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Hội nghị đã được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, các đại biểu tham dự phấn khởi, tiếp thu hiệu quả. Sau học tập Nghị quyết, đồng chí Nguyễn Văn Điền, Phó Bí thư Đảng uỷ Viện KSND tỉnh, yêu cầu mỗi đảng viên, quần chúng viết thu hoạch. Nội dung thu hoạch tập trung nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc thực tiễn hằng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao./.

Thanh Thuỳ - Phòng 15 VKSND tỉnh Bến Tre