Ngày 08/5/2018 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định kết nạp quần chúng Nguyễn Thị Điệp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Được sự đồng ý của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 24/5/2018 Chi bộ 3 – Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thị Điệp. Buổi lễ diễn ra rất trang nghiêm và thực hiện đúng theo quy định.

p8 ket nap dang vien

Đ/c Bí thư Chi bộ trao quyết định kết nạp đảng cho Đ/c Điệp

Sau khi công bố quyết định kết nạp đảng, đồng Chí Nguyễn Văn Thật – Bí thư Chi Bộ 3 trao quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Nguyễn Thị Điệp. Đứng trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thị Điệp đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên theo điều lệ đảng quy định. Trong thời gian là đảng viên dự bị 12 tháng, đồng chí Nguyễn Văn Thật phân công đồng chí Phạm Văn Cường chịu trách nhiệm giúp đỡ cho đồng chí Nguyễn Thị Điệp./.

Ngọc Hân – Phòng 8 – VKSND tỉnh Bến Tre