Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Khoản 4 Điều 172 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định: “Trường hợp thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, nhập vụ án thì tổng thời hạn điều tra không vượt quá thời hạn quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này”…

Từ việc tin tưởng lẫn nhau dựa trên sự quen biết hay các mối quan hệ thâm tình, những thỏa thuận cho vay (trong đó có vay tiền) đã không được lập thành văn bản mà chỉ thỏa thuận qua lời nói của các bên…

Biện pháp bắt buộc chữa bệnh được áp dụng đối với những người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội bị mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình…

* Trường hợp thứ ba: Công an phường, thị trấn, xã (Công an xã) có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về kết quả tiếp nhận tin báo cho Viện kiểm sát hay không?

* Trường hợp thứ nhất: thời hạn ra quyết định phân công Điều tra viên thụ lý giải quyết tin báo 03 ngày hay 04 ngày khi Cơ quan điều tra tiếp nhận tin báo?

- Khoản 1 Điều 7 Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 (gọi tắt là Thông tư 01) quy định “Cơ quan điều tra phải tổ chức trực ban hình sự 24/24 giờ…

Các bài viết khác...