Theo Bản án số 188/2010/DSPT ngày 30/11/2010 ủa Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai, bà Bùi Ngọc Đ, sinh năm 1954- Địa chỉ: 11B, khu phố 5, ấp 5, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai phải trả cho bà Nông Thị Vân G, sinh năm 1977 - Địa chỉ: 77/482D Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp , thành phố Hồ Chí Minh số tiền là 1.776.022.4000đ (Một tỷ bảy trăm bảy mười sáu triệu không trăm hai mươi hai ngàn bốn trăm đồng) và lãi chậm thi hành án. Ngày 13/12/2010 bà G làm đơn yêu cầu thi hành án. Do bà Đ có tài sản là quyền sử dụng đất (QSDĐ) và nhà tọa lạc tại xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre nên Chi cục thi hành án dân sự huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã ủy thác việc thi hành án trên cho Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bến Tre tổ chức thi hành. Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bến Tre đã ra quyết định thi hành án số 1270 vào ngày 17/04/2018, đồng thời ấn định thời gian tự nguyện thi hành án cho bà Đ là 10 ngày kể từ ngày nhận hoặc được tống đạt hợp lệ Quyết định thi hành án. Ngày 17 và 19/4/2018, Quyết định thi hành án được tống đạt hợp lệ cho bà Đ và bà G.

Hết thời gian tự nguyện thi hành án nhưng bà Đ không tự nguyện thi hành án. Ngày 22/5/2018, Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bến Tre ra Quyết định cưỡng chế thi hành án số 19: Kê biên QSDĐ, nhà và các loại tài sản khác gắn liền với đất thuộc các thửa 13,19,12 (thửa mới là 12, 253) cùng tờ bản đồ số 9-4 của bà Đ để đảm bảo thi hành án cho Bản án số 188/2010/DSPT ngày 30/11/2010 của Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Ngày 12/6/2018, Chấp hành viên đã tiến hành kê biên tài sản là Quyền sử dụng đất trên với diện tích 840,8 cùng tài sản là nhà và cây trồng trên đất thuộc thửa số 12, 253 cùng tờ bản đồ số 9-4 tọa lạc tại xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre của bà Đ. Sau khi kê biên giá thẩm định tài sản là 3.809.108.000đ (Ba tỷ tám trăm lẽ chín triệu một trăm lẽ tám ngàn đồng).

Tài sản được đưa ra bán đấu giá vào ngày 20/12/2018, khách hàng trúng đấu giá là ông Phạm Ngọc D với số tiền là 3.852.200.000đ (Ba tỷ tám trăm năm mươi hai triệu hai trăm ngàn đồng).

Quá trình tổ chức giao tài sản bán đấu giá do người phải thi hành án và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là bà Đoàn Thị XT (con ruột bà Đ) đang sử dụng tài sản kê biên không tự nguyện bàn giao tài sản nên Chấp hành viên ra Quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế buộc giao tài sản cho người mua đấu giá.

Ngày 27/6/2019, Tòa án nhân dân Tối cao có công văn 276/TANDTC-V2 yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bến Tre tạm hoãn việc thi hành bản án số 188/2010/DSPT ngày 30/11/2010 của Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai trong thời hạn 03 tháng để xem xét đơn đề nghị của bà Đ về việc: “yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao xem xét theo thủ tục tái thẩm bản án nêu trên”.

Căn cứ công văn 276/TANDTC-V2. Ngày 01/7/2019, Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bến Tre đã ra Quyết định hoãn việc thi hành án trên trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày 01/7/2019.

Để giải quyết việc giao tài sản cho người mua đấu giá. Hiện nay, có hai quan điểm:

Quan điểm thứ nhất: Căn cứ công văn 276/TANDTC-V2 ngày 27/6/2019 của Tòa án nhân dân tối cao, Quyết định hoãn việc ngày 01/7/2019 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bến Tre thì việc giao tài sản cho người mua đấu giá sẽ tạm hoãn bằng với thời gian hoãn việc thi hành án.

Quan điểm thứ hai: Tại khoản 2 Điều 103 Luật thi hành án dân sự năm 2014 quy định: Trường hợp người mua được tài sản bán đấu giá đã nộp đủ tiền mua tài sản bán đấu giá nhưng bản án, quyết định bị kháng nghị, sửa đổi hoặc bị hủy thì cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục giao tài sản, kể cả thực hiện việc cưỡng chế thi hành án để giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá, trừ trường hợp kết quả bán đấu giá bị hủy theo quy định của pháp luật hoặc đương sự có thỏa thuận khác”. Do đó, việc Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bến Tre ra Quyết định hoãn thi hành việc án nêu trên chỉ áp dụng đối với việc hoãn việc chi tiền cho người được thi hành án, riêng việc giao tài sản cho người mua đấu giá vẫn được thực hiện.

Tuy đây không phải là vấn đề mới nhưng hiện tại có các quan điểm trái chiều. Rất mong các đồng nghiệp cùng trao đổi./.

Xa Riêng - VKSND thành phố Bến Tre