Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, kịp thời nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, đánh giá đúng thực chất hoạt động cũng như công tác quản lý tài chính, tài sản tại cơ sở. Ngày 10/10/2019, Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện Bình Đại đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và việc quản lý, sử dụng tài chính công đoàn tại Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Đại.

BD LDLD kiem tra

Đoàn kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện Bình Đại kiểm tra tại Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Đại

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã đánh giá, kết luận sơ bộ: Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Đại luôn thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ thị, nghị quyết, các quy định của Liên đoàn Lao động cấp trên. Tổ chức triển khai thực hiện tương đối kịp thời các chủ trương, kế hoạch công tác của LĐLĐ huyện Bình Đại như tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày 8/3, ngày 20/10, ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7, chia sẻ khó khăn trong “Tháng Công nhân”, tháng hành động “Vì trẻ em”. Vận động đoàn viên công đoàn tích cực ủng hộ các loại quỹ do LĐLĐ huyện Bình Đại phát động như quỹ “Mái ấm Công đoàn”. Thực hiện có hiệu quả quy chế hoạt động của tổ chức Công đoàn, quy chế phối hợp giữa Công đoàn và chính quyền. Chủ động kịp thời nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, tham gia, đề xuất với chính quyền đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách, quan tâm tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn tham gia học tập nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ. Phối hợp tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn nhân dịp những ngày Lễ, Tết, khi ốm đau và khi gặp khó khăn. Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Đại đã thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về quản lý, sử dụng tài chính công đoàn, chấp hành tốt chế độ kế toán, đảm bảo thu đủ, thu đúng quy định đoàn phí công đoàn. Việc sử dụng kinh phí công đoàn đúng mục đích, có hiệu quả, tiết kiệm chi hành chính và chi khác, tập trung kinh phí chi hoạt động phong trào và chi thăm hỏi đoàn viên công đoàn.

Thông qua kiểm tra đã giúp cho đoàn viên Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Đại nâng cao nhận thức, phát huy những mặt tích cực, khắc phục khó khăn để luôn tuân thủ, chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn. Quản lý, sử dụng tài chính công đoàn đúng quy định, đạt hiệu quả./.

Thanh Tuấn - VKSND huyện Bình Đại