Gia đình là một tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải biết chăm sóc và bảo vệ gia đình. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, việc quan tâm đến gia đình là đúng vì: "Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình".

Ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg quyết định lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

P11 thi nau an 1

Các đội tham gia phần thi gia đình vui hội

Nhằm mục đích tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của ngày gia đình Việt Nam 28/6 qua đó nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam, đẩy mạnh công tác vận động xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện chính sách pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, ngày 26/6/2018 Công đoàn viên chức tỉnh đã tổ chức các hoạt động chào mừng ngày gia đình Việt Nam 28/6 với hai nội dung: thi liên hoan “gia đình vui hội”, mỗi đội cử 01 gia đình gồm vợ, chồng, con tham gia biểu diễn trang phục áo dài, thi “hiểu ý” thông qua việc trả lời câu hỏi trên các dữ liệu của đề tài bốc thăm và thi liên hoan trưng bày ẩm thực với chủ đề “Gửi yêu thương”, các đội tham dự chuẩn bị sẵn và trưng bày món ăn để phục vụ tiệc liên hoan.

P11 thi nau an 3

P11 thi nau an 2

Phần thi liên hoan trưng bày ẩm thực

Hoạt động nhân ngày gia đình Việt Nam là một hoạt động ý nghĩa, tạo không khí giao lưu, tìm hiểu, đoàn kết, gắn bó giữa các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức với cán bộ, đoàn viên Phòng văn hóa, Trung tâm văn hóa – Thông tin các huyện, thành phố. Thông qua các hoạt động chào mừng ngày Gia đình Việt Nam năm nay, sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho toàn xã hội, nhất là công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương về vị trí, vai trò của gia đình; về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Từ đó, mọi người nhận thức về trách nhiệm và xem gia đình chính là chỗ dựa vững chắc, cũng như giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, có thái độ và hành động vừa phù hợp với đạo đức truyền thống và yêu cầu phát triển của xã hội trong thời hội nhập./.

Huỳnh Nhung – Phòng 11 VKSND tỉnh Bến Tre