Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

1.Vị trí,chức năng,  nhiệm vụ :

Phòng 11 là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre có chức năng và nhiệm vụ sau

Phòng 11 là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện chức năng kiểm sát và tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành phần dân sự các quyết định, bản án của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật hoặc những quyết định được thi hành ngay theo quy định của pháp luật cho đến khi bản án, quyết định đó được thi hành xong.

 Khi thực hiện chức trách được giao, Phòng kiểm sát thi hành án dân sự có nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Viện trưởng VKSND tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch; tổ chức thực hiện chương trình trọng tâm theo kế hoạch đã đề ra; hướng dẫn nghiệp vụ các đơn vị cấp huyện; giải quyết các khiếu nại, tố cáo; phát hiện các vi phạm; đề xuất kiến nghị, kháng nghị nhằm khắc phục, phòng ngừa các vi phạm trong lĩnh vực thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

2.Cơ cấu tổ chức :

Tổng số biên chế của phòng là  04 đồng chí.

Trưởng phòng : Huỳnh Văn Út

Phó phòng : Nguyễn Văn Thích

3. Thông tin liên hệ :

Điện thoại: 0753.826.195