Bình Đại là một trong ba huyện ven biển của tỉnh Bến Tre, có vị trí địa lý đặc biệt với hơn 27 km bờ biển, nằm cuối dãi cù lao An Hóa, được bao bọc bởi hai con sông lớn: Sông Cửa Đại và Sông Ba Lai và tiếp giáp với biển Đông, toàn huyện có 20 xã, thị trấn, 55 tổ chức cơ sở đảng.

Bình Đại là một trong ba huyện ven biển của tỉnh Bến Tre, có vị trí địa lý đặc biệt với hơn 27 km bờ biển, nằm cuối dãi cù lao An Hóa, được bao bọc bởi hai con sông lớn: Sông Cửa Đại và Sông Ba Lai và tiếp giáp với biển Đông, toàn huyện có 20 xã, thị trấn, 55 tổ chức cơ sở đảng. Nơi đây được mệnh danh là xứ sở trù phú của miền quê sông nước Nam Bộ với thế mạnh kinh tế là phát triển nông nghiệp toàn diện đi đôi với phát triển công nghiệp, thương mại-dịch vụ. Trong những năm qua, cấp ủy Đảng, đã lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng, phát triển toàn diện về chính trị-kinh tế-văn hoá-xã hội của huyện nhà. Công tác xây dựng Đảng luôn được tăng cường, Đảng bộ huyện nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, thu nhập bình quân đầu người giữa nhiệm kỳ 2015-2020 đạt 35,7 triệu đồng/năm, tăng 12,64 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ (tăng 54,8%); quốc phòng - an ninh luôn được giữ vững, ổn định. Qua nửa nhiệm kỳ, huyện đã xây dựng thành công 02 đô thị (loại IV, loại V), 04 xã đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới, từ đó đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện đáng kể, diện mạo nông thôn được đổi mới; công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tham nhũng, lãng phí được chú trọng tăng cường; công tác tư pháp và cải cách tư pháp đạt nhiều kết quả tích cực; lòng tin của nhân dân và cán bộ, đảng viên đối với Đảng, chính quyền được nâng lên rõ nét.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả có được từ sự phát triển kinh tế - xã hội là những khó khăn, thử thách như tình trạng vi phạm pháp luật và các tranh chấp dân sự có chiều hướng gia tăng cả về số vụ, quy mô, tính chất và mức độ. Đã tác động không tốt đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, cản trở sự phát triển chung của xã hội, đặc biệt là ảnh hưởng đến việc xây dựng các tiêu chí nông thôn mới. Do đó, đòi hỏi các cơ quan tư pháp trên địa bàn, trong đó có Viện KSND huyện, phải luôn được củng cố, tăng cường về tổ chức bộ máy; xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ để đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Xác định được vai trò, trách nhiệm của mình, trong thời gian qua, chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Đại đã có nhiều nổ lực, phấn đấu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, tham mưu cho Cấp uỷ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Với quan điểm, phương châm thực hiện đó là: “Dân chủ - Kỷ cương – Đoàn kết – Năng động – Đổi mới”, kịp thời phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI và nhiệm vụ của Ngành kiểm sát nhân dân đã đề ra. Mỗi cán bộ, đảng viên Viện KSND huyện Bình Đại luôn được cấp uỷ Chi bộ quán triệt thống nhất từ tư tưởng, nhận thức đến hành động, đảm bảo vừa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, vừa thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Huyện ủy trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, vừa tích cực phối hợp trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Với tinh thần đó, thời gian qua Chi bộ Viện KSND huyện Bình Đại đã phấn đấu và đạt được nhiều kết quả rất đáng tự hào.

Để đảm bảo tổ chức Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, Chi bộ Viện KSND huyện Bình Đại luôn làm tốt công tác cán bộ, xem đây là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, với phương châm: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, cấp trên phải: “Công bằng, trách nhiệm, gương mẫu”, cấp dưới phải: “Trung thực, tận tụy, trách nhiệm”, trên tinh thần dân chủ, công khai, khách quan và đúng thực chất; lấy chất lượng, hiệu quả công việc để làm thước đo đánh giá năng lực. Chi bộ đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị và pháp luật, đảm bảo cán bộ, đảng viên thông hiểu thấu suốt đường lối, quan điểm của Đảng, khắc phục triệt để tình trạng thụ động, trông chờ, ỷ lại. Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện công tác cán bộ theo đúng yêu cầu, chỉ đạo của cấp trên; thường xuyên báo cáo, phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy để làm tốt các bước quy trình cán bộ, kịp thời bổ sung đủ cán bộ có chức danh tư pháp như: Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và xin ý kiến để kiện toàn Ban lãnh đạo đơn vị như bổ nhiệm mới Phó Viện trưởng, bổ khuyết thành viên Chi ủy. Nhờ đó đã đảm bảo đủ số lượng cán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, không có các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”, không tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

Chi bộ Viện kiểm sát huyện Bình Đại có 10 đảng viên, Cấp uỷ có 03 đồng chí gồm Bí thư, Phó Bí thư và Chi ủy viên. Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy; Chi bộ Viện kiểm sát luôn nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò và trách nhiệm to lớn trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và xây dựng Ngành; luôn đổi mới trong cách nghĩ, cách làm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng trên nhiều mặt, đảm bảo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; tham mưu trong công tác cải cách tư pháp, thực thi pháp luật trên địa bàn đảm bảo được nghiêm chỉnh và thống nhất.

Một trong những điểm đổi mới về cách nghĩ, cách làm của chi bộ Viện KSND huyện Bình Đại là công tác tuyên truyền. Thời gian qua, Chi bộ luôn tích cực trong việc triển khai, quán triệt và tuyên truyền các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà Nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xem đây là một việc làm thường xuyên và rất quan trọng để kịp thời định hướng công tác tư tưởng và truyền tải thông tin một cách đúng đắn và chính xác. Sau khi Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 được ban hành và có hiệu lực, Chi bộ đã trực tiếp tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch và triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động từ huyện đến xã và nhân dân trên địa bàn huyện để hiểu rõ những điểm mới và những nội dung quan trọng, cốt lỗi về chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức hoạt động, bộ máy của Ngành kiểm sát. Từ đó, đã đưa Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân đi vào cuộc sống, lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đây chính điểm sáng về công tác triển khai, tuyên truyền pháp luật, được cấp ủy đánh giá cao, nhận được sự đồng thuận từ cán bộ, công chức và nhân dân.

Trong công tác cải cách tư pháp, Chi bộ luôn tích cực làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy. Điểm nổi bật ở lĩnh vực này, đó chính là sự chủ động vận dụng ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ về nhiệm vụ cải cách tư pháp vào chương trình, kế hoạch công tác kiểm sát hàng năm để thực hiện. Đồng thời, tham gia nhiều ý kiến đóng góp thiết thực cho công tác này ở địa phương. Định kỳ 6 tháng, năm, đơn vị thảo luận cho ý kiến đánh giá về kết quả thực hiện, làm rõ hạn chế, tồn tại và nguyên nhân để đề ra giải pháp khắc phục. Đồng thời, mạnh dạn đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung vào dự thảo của một số văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của Ngành với nhiều ý kiến đóng góp cụ thể và được ghi nhận như sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật đất đai… Phối hợp với Chi bộ Tòa án tham mưu cho Thường trực Huyện ủy trong việc chỉ đạo tổ chức chu đáo nhiều phiên tòa hình sự xét xử rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp và nhận được đánh giá cao của cấp trên. Đặc biệt liên ngành tư pháp Công an - Viện kiểm sát - Toà án đã quán triệt thực hiện nghiêm sự chỉ đạo chung của Cấp ủy trong hoạt động tiến hành tố tụng, đó là không để xảy ra án oan, sai và bỏ lọt tội phạm, đồng thời đảm bảo nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa hình sự. Với kết quả đó, có thể nói hoạt động cải cách tư pháp trên địa bàn huyện Bình Đại thời gian qua đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, góp phần cùng tiến trình cải cách tư pháp chung của cả nước.

Để đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua Chi bộ Viện KSND huyện Bình Đại đã kịp thời tranh thủ và luôn được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy; công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đạt được nhiều kết quả quan trọng; các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, tất cả các chỉ tiêu nghiệp vụ đều hoàn thành đạt và vượt mức, không có án oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đơn vị luôn xác định Viện kiểm sát là cơ quan tiến hành tố tụng nằm ở vị trí trung tâm cầu nối giữa Cơ quan điều tra và Tòa án, từ hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra ở đầu vào xử lý tố giác, tin báo tội phạm; thay mặt Nhà nước quyết định việc truy tố buộc tội cho đến hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử ở đầu ra, bằng một bản án có hình phạt. Để làm tốt vị trí, vai trò của mình, Viện KSND huyện Bình Đại luôn chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra và Tòa án tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Có thể nói, thời gian qua, Bình Đại được xem là một trong những địa phương đi đầu trong công tác phòng, chống và xử lý tham nhũng của tỉnh. Trên cơ sở quán triệt Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chi bộ đã phối hợp cùng với Đảng ủy Công an và Chi bộ Tòa án huyện kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra nhiều giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng xảy ra trên địa bàn huyện. Đã truy tố, xét xử đối với 03 vụ án/03 bị cáo về tội “Tham ô tài sản”, được điều tra làm rõ trong 03 năm 2016-2018, thu hồi lại toàn bộ tài sản bị tham nhũng với số tiền 238.004.660 đồng trả lại cho Nhà nước và người dân. Kết quả các bị cáo đều bị xử phạt bằng hình phạt tù có thời hạn đã thể hiện được tính nghiêm khắc trong xử lý các vụ án tham nhũng, tạo được sự đồng tình cao trong Đảng và nhân dân, góp phần răn đe và đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng trên địa bàn. Qua đó, đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy và kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện có sự chỉ đạo kịp thời để chấn chỉnh những thiếu sót trong quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân các xã và Bưu điện xã trong việc chi trả tiền trợ cấp xã hội cho người dân.

Với những kết quả đạt được, nhiều năm liền, từ năm 2014 đến cuối năm 2018, Chi bộ Viện kiểm sát đều đạt trong sạch, vững mạnh và đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt hai năm liên tục 2017, 2018 đơn vị đạt thành tích dẫn đầu phong trào thi đua khối, được tặng Bằng khen, của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre. Một đảng viên đạt giải nhất Hội thi thuyết trình tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp huyện và 01 đảng viên là gương cá nhân tiêu biểu, điển hình của huyện được tuyên dương trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra đơn vị còn được nhận nhiều bằng khen và giấy khen khác trong các đợt thi đua ngắn hạn do Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát động.

Tại buổi làm việc với chi bộ Viện KSND huyện Bình Đại vào tháng 8 vừa qua, Đồng chí Phạm Thanh Hùng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy - một người lãnh đạo rất tâm huyết, luôn quan tâm theo dõi hoạt động của ngành Kiểm sát tại địa phương, đã có lời phát biểu:

BD cong tac dang 1

Đ/c Phạm Thanh Hùng – Phó bí thư thường trực Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện

“Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Đại là một chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy Bình Đại. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ, tham mưu cho Huyện ủy trên công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy cơ quan, đã tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện trong thực hiện công tác xây dựng Đảng, giữ quyền công tố và trong công tác phối hợp với các cơ quan trong hoạt động tư pháp. Nói chung, về công tác xây dựng Đảng thời gian qua, Chi ủy chi bộ luôn quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ về công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Nhiều đồng chí đảng viên thể hiện tư tưởng chính trị vững vàng, luôn an tâm công tác, thể hiện rõ trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng viên trong chi bộ hàng năm đều có đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong lĩnh vực chuyên môn, chi bộ, đảng viên rất vững vàng và luôn quán triệt được nhiệm vụ chính trị của mình, luôn quan tâm và theo dõi nắm bắt tình hình học tập, nghiên cứu và đóng góp xây dựng các văn bản, các quy định của pháp luật, qua đó đã tổ chức thực hiện khá tốt. Trên lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ được giao, giữ quyền công tố cũng như trên hoạt động tư pháp, trong thời gian qua, các đồng chí đã thực hiện tốt, không để xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm. Trong thời gian từ năm 2015-2019, chi bộ đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình được cấp trên đánh giá cao. Cụ thể trong năm 2017-2018, đơn vị được tặng Bằng khen của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bằng khen của Chính phủ. Từ năm 2015 đến nay, Chi bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.”

Để đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ vừa qua, trước hết là nhờ vào vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ và lãnh đạo Ngành dọc cấp trên. Song song đó là vai trò tích cực của cán bộ, đảng viên trong chi bộ, của tập thể Chi ủy, Ban lãnh đạo cơ quan mà đứng đầu là đồng chí Bí thư chi bộ, Viện trưởng. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, theo đồng chí Nguyễn Xuân Hòa - Bí thư chi bộ, Viện trưởng, trong thời gian tới, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Đại cần làm tốt một số vấn đề sau:

BD cong tac dang 2

Đ/c Nguyễn Xuân Hòa – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng

“Luôn kịp thời tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương và lãnh đạo cấp trên. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, chính trị tư tưởng; triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, kiên quyết không để xảy ra cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy địa phương trong công tác chuyên môn; phối hợp tốt với các cơ quan tư pháp trong hoạt động nghiệp vụ kiểm sát, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đảm bảo công tác thực thi pháp luật đạt hiệu quả cao nhất. Phấn đấu giữ vững Chi bộ luôn là điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng và tham mưu cho cấp ủy địa phương.”

Để Đảng vững mạnh thì mỗi tổ chức Đảng và đảng viên phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện như Bác Hồ từng dạy: "Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do đảng viên đều tốt". Thực tế xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh và thực hiện nhiệm vụ chính trị có mối quan hệ biện chứng với nhau. Có thể khẳng định tổ chức Đảng vững mạnh mới đảm bảo thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. Tại hội nghị ngành Công tố năm 1960 đồng chí Phạm Văn Đồng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ đã phát biểu “Công tác công tố phải phục tùng và phục vụ đường lối chung. Chính trị đòi hỏi cái gì là công tố phải làm đúng cái đó, không thể thoát ly. Công tố phải gắn liền với chính trị, tách rời chính trị thì không biết làm gì…”

Chúng tôi tin tưởng rằng với sự đoàn kết một lòng và một niềm tin tuyệt đối về sự lãnh đạo của Đảng, phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, tập thể Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Đại sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực và hiệu quả nhiều hơn nữa cho cấp ủy địa phương về công tác xây dựng Đảng và xây dựng ngành Kiểm sát trong sạch, vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của ngành Kiểm sát tại địa phương./.

Viện KSND huyện Bình Đại